วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันที่ 1กุมภาพันธ์  2556
1.ลงชื่อการปฏิบัติงาน
2.ดูแลนักเรียนในการอบรมลูกเสือเนตรนารีในตอนเช้า
3.คุมแถวและร่วมกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
4.ดูแลฐานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งเป็นฐานที่ 1 มีชื่อว่าฐาน คติพจน์ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ
5.ดูแลนักเรียนทานอาหารกลางวัน  ทานของว่างและให้ดื่มนม
6.ร่วมกิจกรรมนันทนาการกับคณะครูและนักเรียน
7.คุมแถวและร่วมกิจกรรมปิดกองลูกเสือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น