วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

20/9/55


ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
-คุมนักเรียนเก็บขยะ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๒/๑,๒/๓
                -ทำความสะอาดห้องแนะแนว
            - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10.30-11.30 นักเรียนชั้น ป.๒/๓
                -แจกยาบำรุงให้นักเรียน
ภาคบ่าย                    
            -สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๒/๑
           -สอนแทนครูพี่เลี้ยง
                -แจกนมให้นักเรียน
                -คุมนักเรีนเวรประจำวัน

19/9/55


ภาคเช้า
               -ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ดูแลนักเรียนอ่านข่าว
                 - คุมนักเรียนเก็บขยะ
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๒/๑,๒/๓
                -สอนแทนครูพี่เลี้ยง
                -ช่วยครูสายชั้นคุมนักเรียน
- สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 2 เวลา09.30-10.30 นักเรียนชั้น ป.๒/๑
-แจกยาบำรุงให้นักเรียน
-ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
                 ภาคบ่าย
-  สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา14.00-15.00 นักเรียนชั้น ป.๒/๓
                -แจกนมให้นักเรียน
                -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

18/9/55


ภาคเช้า
ลงชื่อการปฏิบัติการ
-คุมนักเรียนเก็บขยะ
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๒/๑,๒/๓
-ตรวจงานนักเรียน
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10:30 นักเรียนชั้น ป.๒/๓
-แจกยาบำรุงให้กับนักเรียน
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๒/๑
ภาคบ่าย
                -ตรวจงานของนักเรียน
                -ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน

17/9/55


ภาคเช้า
ลงชื่อการปฏิบัติการ
-คุมนักเรียนเก็บขยะ
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๒/๑,๒/๓
-ประชุมเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10:30 นักเรียนชั้น ป.๒/๑
-แจกยาบำรุงให้กับนักเรียน
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๒/๓
ภาคบ่าย
                -ทำงานให้ครูพี่เลี้ยง
                -แจกนมให้นักเรียน
                -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน